Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

lavelinier
Bądź mi

Bądź biegunem mojego pomylonego serca
Rakiem, który mózg jedząc pozwoli poczuć mózg
Bądź wodą tlenu dla spalonych płuc
— R. Wojaczek
lavelinier
Relacje damsko-męskie nie zostały stworzone po to, by być dla kobiety źródłem nieszczęścia,  katorgą, drogą przez mękę i kołchozem domowym. Kobieta ma być dla swojego faceta priorytetem, pępkiem świata i królewną. Ma być świętością, a nie chłopcem do bicia, sprzątaczką, praczką czy drugą mamusią.
lavelinier
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatobecontinued tobecontinued
lavelinier

Myślałem o samobójstwie. Powstrzymywało mnie tylko to, że nikt, absolutnie nikt nie wzruszy się moją śmiercią, że w śmierci będę jeszcze bardziej samotny niż w życiu.

— Jean-Paul Sartre, "Mdłości".
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
lavelinier
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaFuel Fuel
7534 69ec 420

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
Reposted fromjessiuss jessiuss viatobecontinued tobecontinued

April 11 2015

lavelinier

"Proust oczywiście ma rację, że każda rozmowa jest trochę pustoszeniem siebie. Ale skąd bierze się to uczucie? Może trochę z niewydolności mowy. Kiedy myślimy, wiemy o co nam chodzi, kiedy mówimy, kiedy już powiemy, zostajemy trochę rozczarowani. Jak to, więc tylko o to chodziło? Więc tylko tyle, te nasze skarby osiągnięte, kiedy ukażą się jako parę zdań, właściwie je wyczerpujących, wcale nie przedstawiają się tak bogato. Ale to wina mowy, a może i - po części - przyczyna tkwi także w tym, że rzeczywiście, co przeczute, wydawało nam się większe i piękniejsze niż sformułowane. A co do mowy, przecież dopiero po największych wysiłkach i trudach zaledwie parę książek na świecie oddaje jako tako to, o co chodziło autorowi, a w jego mniemaniu zapewne także niedostatecznie, cóż tu wymagać od zdań kleconych na poczekaniu, byle jakich i przypadkowych, żeby nas dostateczne wyrażały. Potem kiedy się wypowiemy, kiedy się podzielimy, jesteśmy trochę jak czajnik z wrzątkiem, z którego zdjęto pokrywkę, ciśnienie spada. Dotychczas mile się nosiło poczucie własnego sekretu, wyłącznie osobistego. Dzielimy się nim trochę przez to, że pragniemy zaskoczyć, zadziwić słuchacza sobą samym. I zostajemy rozczarowani, bo po wypowiedzeniu się zaznacza się w nas odpływ. Przez to może nawet rozmowa pustosząca, obniżająca wewnętrzne ciśnienie jest pobudką. Bo chcąc się znowu napełnić, przystępujemy od początku do pracy wewnętrznej."

— S. Mrożek
lavelinier
5643 6006 420
Reposted byalfredowybambosztrumienka

April 07 2015

5577 e080 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaTopielica Topielica

April 04 2015

lavelinier
why?
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
That awkward moment when a child understands the harm of forcing gender roles better than most grown male politicians.
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaatramentovva atramentovva

March 31 2015

lavelinier
9200 f80d 420
Faith in humanity restored. I knew the first 2 pictures, but not the last one.
Reposted fromelundril elundril viaatramentovva atramentovva

March 30 2015

5655 f3e8 420

nonedecidemyfate:

caninotexsistforawhile:

silent-suicides:

thedarkchocolatedandy:

sxeman69:

but then again, its kind like putting a meat suit on and telling a shark not to eat you

We (men) are not fucking sharks!

We are not rabid animals living off of pure instinct

We are capable of rational thinking and understanding. 

Just because someone is cooking food doesn’t mean you’re entitled to eat it. 

Just because a banker is counting money doesn’t mean you’re being given free money.

Just because a person is naked doesn’t mean you’re entitled to fuck them. 

You are not entitled to someone else’s body just because it’s exposed. 

What is so fucking difficult about this concept?

How can you not reblog something like this

Boom

FUCKING. HELL. YES.

2316 c8dd 420

commandvrclarke:

1. You fucking live here

2. You fucking live here

3. You fucking live here

4. You fucking live here

5. You fucking live here

2314 d803 420

itsfalasteennotisrael:

themomerath:

Can we talk about how on point this tweet is

woah

March 28 2015

lavelinier
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viaFuel Fuel

March 25 2015

lavelinier
#460

March 20 2015

lavelinier
5265 3ffb 420
Reposted fromshapeless shapeless viaatramentovva atramentovva
7688 654b 420

vfpalestine:

lizun:

We need more women like this

My reblog was pretty aggressive on this one

March 18 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl