Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

I’m not tragic these days, I don’t weep, but I feel alone, bewildered, far from you, far from everything — nothing has any meaning.
— Simone de Beauvoir, Letters To Sartre (via easymomentsandobsession)
Reposted fromasafeather asafeather

July 08 2015

lavelinier

real men


Real men don’t give a shit about what “Real Men Do and Don’t”. Real Men will gladly have a tea party with their nieces, and don’t give a fuck what anyone thinks. 

lavelinier
5817 de29 420
Reposted fromhagis hagis viaatramentovva atramentovva
lavelinier
What's the title of the movie?

June 28 2015

lavelinier
4414 3af1
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viazarazwracam zarazwracam

June 21 2015

lavelinier
Nie mogę żyć z ludźmi. To bydło i idioci.
— Witkacy
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaviszys viszys
lavelinier
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaviszys viszys
lavelinier
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaviszys viszys
Ludzie mają potężną potrzebę, żeby czuć się lepszymi od innych. Nieważne, kim są, muszą mieć kogoś, kto byłby gorszy od nich.
— Olga Tokarczuk ‘Księgi Jakubowe’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaviszys viszys

June 18 2015

lavelinier
Pewnego dnia
wyjdę z domu o świcie,
tak cicho,
że nawet się nie zbudzicie,
I pójdę,
i będę wędrować po świecie,
i nigdy mnie nie znajdziecie.
I nie wezmę ze sobą nikogo,
tylko tego małego chłopaka,
co wczoraj na schodach płakał
i bał się wrócić do domu,
a dlaczego -
to tego
nie chciał powiedzieć nikomu.
I jeszcze weźmiemy ze sobą
tego czarnego kota,
co miauczy zmarznięty na progu
i każdy odpycha go nogą,
i nie chce go wpuścić do środka.
I to nie obchodzi nikogo,
że on tak płacze na progu.
I jeszcze weźmiemy ze sobą
te dwa uschnięte drzewa,
co nigdy nie były zielone
i chciały uciec do lasu
od kurzu
i od hałasu,
i żeby ptak na nich usiadł,
i żeby im zaśpiewał.
I będziemy tak szli i szli
drogami, lasami, polami,
i każdy dzieciak,
i każdy pies
będzie mógł iść razem z nami.
I będziemy tak szli i szli
Przez wsie, przez miasta, przez góry,
Przez morza, przez gwiazdy, przez chmury,
aż kiedyś,
po latach wielu,
staniemy wreszcie u celu.
I będzie tam ciepła ziemia
i dużo, dużo nieba,
i każdy
będzie miał to,
czego najbardziej mu potrzeba.
I na zielonej trawie
różne zwierzęta
będą się z nami bawić
w berka i w chowanego.
I nikt nikogo
nie będzie się bać.
I nikt z nikogo
nie będzie się śmiać.
I każdy
będzie rozumiał każdego.
I będzie wspaniale!
Tak!
I niczego
nie będzie nam brak!
I tęsknić nie będę wcale!
I tylko czasami, czasami
pomyślę,
że było by dobrze,
że może byłoby dobrze,
gdybyście wy
byli z nami…
— Danuta Wawiłow "Wędrówka"
Reposted byviszysalainaurwisko

June 16 2015

7534 69ec 420

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
Reposted fromjessiuss jessiuss viaLirael Lirael

June 11 2015

lavelinier
3541 2ae9 420
Reposted fromRapPl RapPl viaatramentovva atramentovva

June 08 2015

6785 b8d6 420

presspitaryan:

THIS IS THE MOST COMPELLING ARGUMENT IVE HEARD OKAY IM SATISFIED NOW YOU GOT IT

Reposted frombleubudgie bleubudgie viaatramentovva atramentovva

June 06 2015

4387 975c 420

mechanicmuffin:

feedmyaddictionnow:

kingofwesteros:

Publicity done right in an anti-rape campaign: double-page spread, pages glued to one another. After the reader forcefully separates them, the image above is revealed with the caption “if you have to use force, it’s rape”.

THIS IS BRILLIANT

I WANT THIS IN EVERY MAGAZINE

June 03 2015

lavelinier
2082 139d 420
Reposted fromhormeza hormeza viaatramentovva atramentovva
lavelinier
Osioł: Wiesz co, ty to ciągle tylko: «ja», «ja», «ja»! I wiesz co? Teraz moja kolej! A ty się zamknij i słuchaj, co mówię! Jesteś dla mnie wredny! Obrażasz mnie! Krytykujesz wszystko, co robię! Nic, tylko mnie popychasz albo odpychasz!
Shrek: Ach, tak! Skoro tak źle cię traktuję, to po co tu wróciłeś?!
Osioł: Bo tak robią przyjaciele, Shrek! Przebaczają, rozumiesz?!
— ♥
Reposted fromleniwieec leniwieec viaatramentovva atramentovva
lavelinier
8593 76f2 420
Reposted frombiru biru viaatramentovva atramentovva

May 30 2015

lavelinier
It is true that I miss intelligent companionship, but there are so few with whom I can share the things that mean so much to me that I have learned to contain myself. It is enough that I am surrounded with beauty.
— Jon Krakauer, Into the Wild

May 05 2015

lavelinier
2580 3407 420
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina vialadygrey ladygrey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl